Проект Сила за здраве

Условия за ползване

Моля, прочетете този документ внимателно. Той съдържа важна информация свързана с Вашите права и задължения и Вашия достъп и използване на тази интернет страница.

Вие нямате право на достъп и не можете да използвате информацията от тази интернет страница, без предварително да приемете настоящите Условия за ползване. Достъпът до тази интернет страница и използването на информацията в нея означава, че Вие приемате тези условия и се отказвате от всякакви претенции срещу „Мерк, Шарп и Доум България” ЕООД (MSD), компанията-майка - Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA, неговите филиали, клонове или служители, произтичащи от използването на тази интернет страница или каквито и да са материали, информация, мнения или препоръки, които се съдържат в нея.

Никаква част от информацията, публикувана на тази интернет страница, не може да Ви служи като съвет, препоръка или като мотив за вземане на каквото и да е решение или за предприемане на някакво действие. За съвети и препоръки по конкретни здравословни проблеми Вие трябва да се обърнете и доверявате само на личния си лекар или на лекар-специалист в съответната област. Посещението на тази интернет страница не може по никакъв начин да замести консултацията с медицински специалист, нито да се възприеме като консултация, въз основа на която може да се вземе медицинско решение за каквото и да е действие или бездействие, свързано със здравето на пациент.

Нежелани лекарствени реакции

Напомняме, че на основание на чл. 183 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ), всички медицински специалисти са длъжни да съобщават незабавно на нас и на Изпълнителната агенция по лекарствата за всяка подозирана сериозна или неочаквана нежелана лекарствена реакция, възникнала при употреба на наши лекарствени продукти.

Политика на лични данни

MSD България, дружество, принадлежащо към корпоративната група на Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA предлага уеб ресурси с цел да осигури здравна и медицинска информация; информация, свързана с нашите продукти и услуги, както и корпоративни и финансови новини и информация във връзка със свободни работни места.

По-нататък за нуждите на тази политика за администратор на Вашите лични данни се счита дружество ”Мерк Шарп и Доум България” ЕООД, със седалище и адрес на управление в България, гр. София 1407, район „Лозенец”, ЕКСПО 2000, бул. „Никола Вапцаров” No 55, ет. 1, Източно крило, Сектори B1 и B2, ЕИК 175106004 (наричано по-долу MSD или дружество MSD), а Вашите лични данни се обработват на сървари в САЩ.

Настоящата политика се прилага за личните данни (както са определени по-долу), придобити чрез уеб ресурсите на дружество MSD и съобщенията, които включват линк към тази политика. Тази политика не се отнася за уеб ресурсите на трети лица, към които, чрез линкове,  могат да препращат интернет страниците на дружество MSD, където дружеството не контролира съдържанието или практиката за поверителността на данните и ресурсите.

Изразът „лични данни”, който се използва в настоящата политика, обхваща всички данни или група от данни, които позволяват идентификация или които са използвани от страна на или от името на дружество MSD за идентификация на дадено физическо лице.

Данните, които събираме за Вас, са: дружество MSD събира лични и други данни, които можете да попълвате във формуляри или полета за данни в нашите интернет страници или уеб ресурси. Тези данни могат да включват и информация за контакт (каквито са Вашето име, адрес, електронна поща, телефонен номер, потребителско име и парола), дата на раждане, професионални идентификационни данни, опит, дейности, умения, желания и интереси. Дружество MSD може да събира и здравна информация, която предоставяте при попълването на нашите въпросници и анкети през интернет или при използване на онлайн и достъпни за сваляне продукти , свързани със здравето, които Ви даваме на разположение.

Данни, събирани чрез публични източници или от трети лица: дружество MSD може да събира данни за медицински специалисти в България, които са се регистрирали в нашия сайт, чрез публични източници или чрез източници на информация на трети лица за целите на проверката на техните професионални идентификационни данни и самоличност. В някои случаи е възможно да разширим съществуващата база данни с информация, получена от страна на трети лица. Част от тази информация може да представлява  лични данни, като например сменен електронен адрес.

Данни, събирани чрез Вашия компютър или други електронни устройства:

По време на посещението Ви на нашите интернет страници и използването на нашите уеб ресурси ние събираме информация за Вашия компютър и за другите електронни устройства. Тази информация може да включва Вашия интернет адрес (IP), името на домейна, типа на браузъра, датата и часа на Вашата заявка, както и информацията, придобита чрез технологиите за проследяване, каквито са бисквитките (т.нар. cookies) и уеб маяци (т. нар. single-pixel tags). Ако достъпът Ви до нашите интернет страници и уеб ресурси е чрез мобилни устройства, можем да събираме информация и за тези устройства, напр. идентификационен номер и вид на Вашето устройство, както и данни за използването на устройството и използването от Ваша страна на нашите интернет страници и други източници чрез мобилни устройства.

Някои от нашите интернет страници и други уеб ресурси използват технология за проследяване, с цел осигуряване на допълнителна функционалност, която позволява по-ефективно използване на тези ресурси. Дружество MSD използва технологията за проследяване по начин, който не Ви идентифицира лично, а например за целите на прецизно следене на броя на потребителите или броя на страниците с линк към нашите уеб ресурси или с реклама към нашите уеб ресурси или чрез отбелязване дали сте се идентифицирали като медицински специалист или постоянно пребиваващ в дадена страна. Дружество MSD може да наема други фирми за изпращане на електронни съобщения от негово име. Дружество MSD не контролира технологиите за проследяване на посочените други фирми. Ако искате с технологиите за проследяване да ограничите събирането на анонимни данни, разгледайте възможностите си за избор, както е описано по-долу.

В някои случаи дружество MSD използва технологията за проследяване за лична идентификация, но само след като сте въвели личните си данни във формуляр или поле за данни в нашите интернет страници или ако сме Ви позволили използването на нашите уеб ресурси, така че сме Ви осигурили потребителско име и парола въз основа на данните, които сме потвърдили чрез друга кореспонденция с Вас, която не се извършва в интернет. Можем да използваме технологиите за проследяване за запаметяване на Вашите желания и предпочитания, като например личните данни, които сте въвели в полета за данни на нашите интернет страници, отговорите, които сте посочили в нашите анкети, части от нашите интернет страници,  които посещавате редовно, или за проверка дали сте прочели или кликнални върху определени електронни съобщения, които сме Ви изпратили, което ни дава възможност да оформяме съобщенията така, че да бъдат по-полезни и интересни за Вас.

Можете да изберете дали искате дружество MSD да използва технологиите за проследяване, да Ви запамети, когато посещавате негова интернет страница или да Ви осигури допълнителни по-персонализирани услуги. Ако искате да ограничите събирането на данни чрез технологиите за проследяване, разгледайте опциите, които можете да изберете, както е описано по-долу.

Цели на употребата на данните: Дружество MSD събира конкретни лични данни чрез интернет, ако трябва да предостави възможност на дадено лице за регистрация, за настройка или адаптиране на някои уеб ресурси и на кореспонденцията на дружество MSD. Дружество MSD използва личните данни, събрани чрез интернет, за осигуряване на продукти, услуги и функции, както и на други ресурси, които са поискани от страна на отделните лица, например образователни материали и данни, свързани с фармацевтичната дейност на дружество MSD, неговите продукти, програми за работа с електронна поща, инструменти, въпросници и анкети. Дружество MSD може да анализира личните данни, събрани по интернет, за да идентифицира и да предостави допълнителни услуги и промоции, за които вярваме, че може би ще Ви интересуват. Дружество MSD прави оценка на използването на някои уеб ресурси и кореспонденция само с лични данни, които не позволяват идентификация или са представени в обобщен вид. Дружество MSD също така може да използва личните данни за преглед на своите уеб ресурси за оторизиран достъп и сигурност.

Социални медии: Уеб ресурсите на социалните медии са интерактивните инструменти, които обикновено Ви дават възможност да си сътрудничите с други хора и да обменяте с тях информация. Някои от примерите за ресурси на социалните медии са социалните мрежи, форумите, блоговете, страниците на уикипедия и функциите на посочване за споделена употреба на съдържанието на сайтове в интернет и инструменти с приятели или познати. Дружество MSD може да събира Вашите лични данни, за да Ви предостави възможност да използвате уеб ресурсите на социалните медии, които понякога предлага. Дружество MSD може също така да Ви предостави възможността да използвате посочените ресурси на социалните медии за публикуване или споделяте лични данни. Обмислете внимателно кои лични данни бихте предоставили на други  лица при използването на ресурсите на социалните медии. Дружество MSD осигурява допълнителна информация и възможности за избор относно начина на събиране, използване и разкриване на личните данни на неговите интернет страници и на другите уеб ресурси, които предлагат социални медии.

Мобилни информационни технологии: Някои интернет страници и уеб ресурси на дружество MSD са специално разработени за преносими компютърни устройства. Някои версии на страници на дружество MSD за преносими устройства могат да включват изискването да се регистрирате със свой потребителски акаунт, ако искате да използвате сайта. Данните за използването на версията на интернет сайта за преносими устройства ще бъдат свързани с Вашия потребителски акаунт. Някои от нашите интернет страници и ресурси ще Ви позволяват сваляне на програми, приложения или други инструменти, които можете да използвате на преносими или други компютърни устройства. Някои от тези приложения могат да съхраняват данни във Вашето преносимо или друго устройство. Тези приложения  могат да предоставят данни на дружество MSD, с цел гарантиране на достъп до потребителския акаунт или с цел MSD да получи информация за това как се използват тези приложения, .Някои от приложенията  могат да Ви предоставят възможността да изпращате съобщения и други данни по електронна поща. Дружество MSD може да използва личните и анонимизирани данни, които са му предоставени, за надграждане на съответните приложения и за развиването на нови с цел подобряване на качеството или за други цели, както е посочено в настоящата политика или други съобщения на дружество MSD.

В съответствие с установените цели и стандарти, определени в тази политика и в други публикувани уведомления във връзка със защитата на неприкосновеността, в някои случаи дружество MSD събира и използва личните данни, предоставени от отделните лица, с цел подобряване на качеството на предлаганите услуги, предлагани от дружеството MSD, чрез различни услуги и канали, като телефонни разговори, анкети, интернет страници и други ресурси в интернет и кореспонденция.

Какви са възможностите ми по отношение на събирането и разкриването на моите данни от страна на дружество MSD?

1. Без събиране на лични данни: Можете да изберете да не предоставите на дружество MSD по интернет никакви лични данни, като решите да не въвеждате личните си данни във формуляра или полето за данни на нашите интернет страници и да не използвате персонализираните, адаптирани специално за Вас услуги, които Ви предлагат нашите уеб ресурси. Имайте предвид обаче, че някои от нашите уеб ресурси са достъпни само за лицата, които въведат личните си данни или които използват персонализираните, адаптирани услуги.

2. Ограничения и възможности по отношение на използването и разкриването за други цели: Някои уеб ресурси на дружество MSD могат да изискват разрешение за използване и разкриване на Вашите лични данни, за да могат да Ви добавят в списък с контакти и по този начин да Ви дадат възможността да се включите в поименния указател или ресурсите на социалните мрежи и да Ви идентифицират и предложат допълнителни услуги и промоции, които може би ще Ви заинтересуват. Можете да ограничите използването на Вашите лични данни, като потвърдите или не потвърдите опциите, които се появяват при въвеждането на съответните данни или които може да Ви предложим в бъдеще. Също така можете да променяте настройките си за връзка с Вас (каквито са отказът от предварително изисквания контакт), така че да ни посетите на най-близкия за Вас адрес.
3. Известяване по електронна поща: Можете да изберете да получавате по желание електронна поща или друга кореспонденция от дружество MSD, като се абонирате за нея чрез нашия сайт или други уеб ресурси. Чрез предоставянето на информация за връзка с Вас на нашите интернет страници като потребител − физическо или юридическо лице − вие се съгласявате с тази политика за поверителност и позволявате на администратора на лични данни, т.е. на MSD,  да създава, събира, поддържа, управлява, обработва и съхраняват Вашите лични данни в своите бази за лични данни за целите, определени в раздел „Цели на употребата на данните” по-горе. Като потребител се съгласявате също така да получавате електронна поща от страна на дружество MSD за целите на директния маркетинг. Ако не желаете да получавате избраната електронна поща, можете да се откажете, като посетите интернет сайта или уеб ресурса, където сте се абонирали за нея, и да актуализирате Вашите настройки за получаване на електронна поща. Също така можете да следвате инструкциите за отписване или отказ от електронната поща, която получавате от нас. Получаването можете да отмените и като ни посетите на най-близкия до Вас наш адрес. Ако не искате да разкриете на дружество MSD дали сте прочели или кликнали върху дадена електронна поща, която Ви е изпратена, можете да отхвърлите проследяването на електронната поща, като откажете изцяло получаването на електронна поща, като използвате една от посочените по-горе процедури.

MSD може да предоставя  или разкрива лични данни на други  дружества, принадлежащи към корпоративната група на дружеството,  включително когато те се намират в държави извън Европейския съюз или Европейското икономическо пространство, при спазване на приложимите законови изисквания,,  както и на външни лица и организации, които използват личните данни само и изключително за и под указанията на дружество MSD . Използването и разкриването на лични данни на външни лица или организации, които действат от името на MSD, се урежда чрез споразумения, които предвиждат съответната защита на личните данни. Вашите лични данни ще се използват и разкриват в съответствие с настоящата политика, с други действащи съобщения за поверителност и с приложимото законодателство, от дружество MSD и физически лица и организации, които действат от негово име. Дружество MSD си запазва правото да разкрива Вашите лични данни за целите на информиране на държавните органи, в изискуемите според действащото законодателство случаи.

Защита на личните данни

Дружество MSD ще предприеме всички необходими мерки за защита на личните данни, които се прехвърлят от Вашия компютър в уеб ресурсите и сървърите, както и за защитата на личните данни, с които разполага, за да ги защити от неразрешен достъп, разкриване, промяна или унищожаване. Вие сами носите отговорност за защитата на копията на паролите и свързаните с тях кодове за достъп до нашите уеб ресурси.

Как дружество MSD защитава неприкосновеността на децата?

По принцип интернет страниците на дружество MSD не са предназначени за деца, повечето от нашите интернет услуги са предназначени за лица на възраст над 18 години. Този подраздел от нашата политика важи само за интернет страниците на дружество MSD, които предлагат допълнителни функции за деца. Това не се отнася за останалите наши интернет страници и уеб ресурси.

Само за деца

В някои случаи интернет страниците на дружество MSD предлагат допълнителни услуги за деца на възраст под 18 години. Повечето от тези допълнителни услуги не включват събирането на лични данни. Ако допълнителните услуги включват събирането на лични данни за децата, за участието на всяко едно дете в тези допълнителни услуги се изисква разрешението на родителите. Изискването за разрешението на родителите включва обяснение на начина на събиране, използване и разкриване на личните данни на детето, като същевременно това е и възможност за родителите да предотвратят събирането, използването и разкриването на данните на своите деца.

Дружество MSD събира само необходимите лични данни на детето и ги използва само за осигуряването на изискваните услуги. Без съгласието на родителите не използваме и не разкриваме личните данни на детето на трети лица, които не действат от името на дружество MSD. Родителят може да прекрати по всяко едно време разрешението си за използване или разкриване на личните данни на своето дете, а ние ще направим всичко възможно, за да премахнем данните възможно най-бързо от своята база данни. За да участват в някоя наша интернет услуга, ние не изискваме децата на възраст под 18 години да разкриват повече от необходимата лична информация. Ако дете, за което знаем, че е под 18-годишна възраст, ни предостави лични данни, ще ги използваме само за да го информираме директно, че преди получаването на личните му данни сме длъжни да получим писмено разрешение от родителите му.

Връзка с нас

В съответствие с действащото законодателството имате право на преглед, извлечение, копиране, допълване, поправка, блокиране и заличаване на Вашите личните данни. Ако искате да получите достъп до личните си данни и да гарантирате тяхната точност, пълнота и актуалност или ако имате въпроси относно политиката или практиката за управлението на данните от дружество MSD, можете да се свържете с нас на посочения по-долу адрес. При установяването на връзка с нас посочете името на уеб страницата или на друг уеб ресурс, който сте използвали или в който сте посочили личните си данни и вида на всички посочени данни. Ще направим всичко възможно, за да реагираме бързо на Вашите изисквания, въпроси и притеснения, които имате по отношение на достъпа до Вашите лични данни, събрани по интернет или по отношение на използване на Вашите лични данни от нас. Може би ще се обърнем към Вас за допълнителна информация и ще съобщим за Вашето запитване на други лица в рамките на дружество MSD или на хора, които работят от името на дружество MSD и които са отговорни за дейностите във връзка с Вашето запитване..

За контакти:
Петя Петрова
Имейл адрес: petya.petrova@merck.com
"Мерк Шарп и Доум България" ЕООД, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 175106004
гр. София 1407
район р-н Лозенец
бул. „Никола Вапцаров” No 55, ЕКСПО 2000, ет. 1, Източно крило, Сектори В1 и В2

Изменения на политиката

Дружество MSD може редовно да актуализира тази политика. Дружество MSD си запазва правото да променя, добавя или премахва по свое усмотрение части от настоящата политика за поверителност. Ако решим да променим тази политика, ще публикуваме в този сайт променената политика, а в някои случаи ще изпратим съобщение за промените по електронната поща.

Настоящата политика е актуализирана от нас последно на  11.02.2015 г.

Информация и условия за ползване

Тази интернет страница и съдържанието й, включително имена, изображения, снимки, лога и икони, отнасящи се до или свързани с MSD, компанията-майка - Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA, неговите филиали, клонове, продукти и услуги се предоставят такива, каквито са. Независимо от факта, че съдържанието на тази интернет страница е съставено с доброто намерение да предоставя информация за нашите продукти и услуги, MSD, компанията-майка - Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA, неговите филиали, клонове или служители не носят никаква отговорност за каквито и да било щети, включително, но без ограничение, преки, косвени, като следствие или инцидентни, настъпили в резултат от или във връзка с ползването и достъпа до тази интернет страница или като резултат от или във връзка с каквито и да са материали, информация, квалификации или препоръки в нея, включително и компютърни вируси или вреди на компютърно оборудване, причинени от достъпа в страницата.

Ползвайки информацията на тази интернет страница Вие поемате рисковете във връзка с използването й, както и по отношение на публикуваната на нея информация.

„Мерк, Шарп и Доум България” ЕООД може по всяко време да прави изменения, подобрения и/или промени в тези Условия за ползване, в съдържанието, имената, изображенията, снимките, логата и иконите, показани на тази интернет страница, или на продуктите и услугите, посочени в нея, без предупреждение.

Интелектуална собственост

Моля, имайте предвид, че материалите, предоставени на тази интернет страница, включително, но не изчерпателно, всички редакционни материали, фотографии, илюстрации и други графични материали, имена, лога, търговски марки и марки за услуги, са собственост на „Мерк, Шарп и Доум България” ЕООД компанията-майка - Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA, неговите филиали или клонове и представляват защитена от закона интелектуална собственост на компанията.

Други продукти или имена на компании, споменати в тази интернет страница, могат да бъдат търговски марки на съответните им собственици.

Вие нямате право да възпроизвеждате, препредавате, разпространявате, продавате, публикувате или излъчвате който и да е от тези материали. Нерегламентираното им използване представлява закононарушение и може да доведе до ангажиране на гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност по отношение на Вас в съответствие с действащото българско законодателство.

Налице са следните изключения:

А) да разпечатвате или записвате на вашия запаметяващ носител части от съдържанието на тази интернет страница с нетърговска, информативна и лична цел; или

Б) да копирате информация от тази интернет страница, за да я препращате, без каквато и да било комерсиална цел, на частни лица за тяхна лична информация, при условие, че потвърдите при препращането, че MSD е източникът на тези материали и уведомите тази трета страна, че тези Условия за ползване се отнасят и за тях и те трябва да ги спазват.

Тази интернет страница може да съдържа връзки или препратки към други уеб сайтове, които не са под контрола на MSD, компанията-майка - Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA, неговите филиали или клонове. В такива случаи MSD, компанията-майка - Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA, неговите филиали, клонове или служители не носят никаква отговорност за съдържанието на който и да било такъв сайт чрез връзка или за връзки и препратки към трети сайтове чрез него, нито за вреди, произтичащи от тяхното съдържание или поддържане, нито за защитата на личните данни на такива страници. Наличието на подобни връзки към други интернет страници не означава, че MSD, компанията-майка - Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA, неговите филиали, клонове или служители отговарят и гарантират за съдържанието на такива уеб сайтове.

Закони и юрисдикция

Тези Условия за ползване се управляват, са подчинени и се прилагат в съответствие със законите на Република България. Всички спорове породени от или свързани с тези Условия се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

2012 Сила за здраве. Проект на MSD - България.

Уеб дизайн от Desart Studio